פילוח דגמים ע"פ יצרן (?.?.??.)

נתח באחוזיםיצוגדגם
28.57%
21.01%R1100GS
12.61%???? 650
11.76%F650
5.04%K1200RS
5.04%K1200LT
3.36%R1150GS ???????
2.52%F650GS
1.68%R80
1.68%F650CS
0.84%R80GS
0.84%R1100C
0.84%K75
0.84%K100

אתר מותאם לדרישות W3C Get Firefox!