פילוח דגמים ע"פ יצרן (?????)

נתח באחוזיםיצוגדגם
30.77%????? ???? 250
12.14%BW250
9.06%??????? 150
6.67%???? 150
6.50%??? ??? 50
4.96%???? 50
3.59%ZX 50
3.42%?????????
3.42%????
2.91%???? 200
2.39%DJ
2.22%???? ?'???
2.22%DJX50
1.88%???????
1.37%New Dink 125
1.20%??'????? 125
1.03%KB 50
1.03%BW150
0.68%????????? 250
0.34%?'???
0.17%???? 125
0.17%??????? 125
0.17%??????? 50

אתר מותאם לדרישות W3C Get Firefox!