פילוח דגמים ע"פ יצרן (?????)

נתח באחוזיםיצוגדגם
11.65%CH250
9.04%CBR600F
8.03%CB250
4.42%?????? ???? 600
4.22%CN250
4.02%CBR600RR
4.02%???? 150
3.01%CBR125
3.01%VFR800VTEC
3.01%????? 1000
2.81%?'??
2.61%????? 600
2.61%CBR1000
2.61%XR650L
2.41%?????? 150 4T
2.41%VFR750
2.21%????? ???
2.21%???????
1.81%???? 100
1.81%VFR800FI
1.81%???? VT 800
1.61%CRF450R
1.20%CBR900R
1.00%CBR1100XX
1.00%CRF250R
0.80%PS 125
0.80%?????? 150
0.80%???? VT600
0.80%XR125
0.80%?????? ?????
0.80%CBR954
0.80%?????
0.60%SH50
0.60%SH 150
0.60%X8RX
0.60%?'??? X
0.60%XR600R
0.40%Ness 125
0.40%Ness 150
0.40%X8RS
0.40%XR400R
0.40%ZX50
0.40%???? ?????
0.40%??????? 250
0.20%CRM50
0.20%SH 125
0.20%VTR 1000
0.20%XR250L
0.20%CBR929
0.20%???? 50
0.20%???? ???
0.20%XL

אתר מותאם לדרישות W3C Get Firefox!