גלעד שליט חי בייקרס
קניות |  ראשי |  לוח |  פורום |  לוח אירועים |  מאמרים |  מדריך בתי העסק 

 
(SignOut) החלף
המודעות שלי  |  עדכון פרטים  |  לרשימת המודעות  |  מודעות שמורות  |  פרסום מודעה  |  חיפוש מתקדם

bikers.co.il > חדשות > ידיעה

9/19/2006 4:28:25 PM לראשונה תעריפים דיפרנציאליים בביטוח חובה

הודעה לעיתונות מטעם המפקח על ביטוח

המפקח על הביטוח מנהיג לראשונה תעריפים דיפרנציאליים בביטוח חובה לאופנועים – נהג זהיר ישלם פחות.

המפקח על הביטוח פרסם היום טיוטת חוזר לפיה תעריפי ביטוח לאופנועים יתייקרו בממוצע ב-15% כדי לצמצם את הסבסוד שכל ציבור הנהגים נושא בו הביטוח לנהג אופנוע זהיר יהיה זול בכ-25% לעומת תעריף של נהג מסוכן.

המפקח על הביטוח, ידין ענתבי, פרסם היום טיוטת חוזר המעדכנת את תעריפי הביטוח השיורי (הפול) לאופנועים וקובעת, כי החל מחודש דצמבר 2006, תעריפי ביטוח חובה לאופנועים יהיו דיפרנציאליים וייקבעו בנוסף על נפח המנוע גם על פי הפרמטרים הבאים: גיל הנהג, מין הנהג, ותק הנהיגה, מספר תאונות ומספר הרשעות.

ענתבי ציין, כי "הדיפרנציאציה בתעריפי הביטוח תאפשר לקבוע תעריפים שונים עבור מבוטחים בעלי דרגות סיכון שונות, כך שמבוטחים זהירים ישלמו 25% פחות ממבוטחים מסוכנים. אני מאמין שהמהלך יעודד נהיגה זהירה וזאת כחלק מהמאבק בתאונות הדרכים שמקדמת הממשלה".

ענתבי הודיע גם על פיצול הקטגוריה של אופנועים בנפח של 51-250 סמ"ק לשתי קטגוריות נפרדות: 51-125 סמ"ק ו- 126-250 סמ"ק, זאת בהתאם לאימוץ התקינה האירופית ע"י משרד הרישוי החל מינואר 2007. כתוצאה ממהלך זה יתייקרו התעריפים של האופנועים הקטנים (עד 50 סמ"ק) בכ- 25% ויתקרבו לתעריפים של האופנועים בנפח של 51-125 סמ"ק שיישארו בעינם. תעריפי הביטוח של אופנועים בנפח 250 סמ"ק ומעלה יתייקרו בכ-10%.

גם לאחר עדכון זה תעריפי ביטוח האופנועים בפול עדיין הפסדיים, אולם מהלך זה יקטין את "השתתפות" כלל הנהגים בסבסוד ביטוחי האופנועים ואף עשוי להביא להמשך הוזלת תעריפי רכב החובה של שאר כלי הרכב. כאמור, התעריפים החדשים עדיין יהיו נמוכים מן התעריפים שצריך היה לשלם אך השינוי שמנהיג המפקח על הביטוח יביא לצמצום "ההשתתפות" של שאר הנהגים בביטוחים אלו.

עוד עולה מטיוטת החוזר, כי עמלות התיווך שגובה הפול יופחתו לטובת הגדלת התעריף הבסיסי של כלי הרכב, כך שהתעריפים הסופיים של שאר כלי הרכב המבוטחים בפול, למעט אופנועים, לא ישתנו.
כמו כן, נקבע בחוזר, כי מבוטחים בעלי יותר מאופנוע אחד בבעלות פרטית, המבוטחים בפול בפוליסה לנהג נקוב, יקבלו הנחה של 20% מעלות הביטוח לכל אחד מן האופנועים.

להלן דוגמאות לתעריפי הביטוח הסופיים (*) שישלמו שישה מבוטחים בעלי מאפיינים שונים עבור אופנועים בעלי נפח מנוע שונה (בשקלים) לעומת התעריפים כיום לפי מדד מאי 2005:

כיום 6 5 4 3 2 1 מבוטח
תעריף נהג נהג נהג נהג נהגת נהג מין
זהה 20 19 30 35 26 50 גיל
לכולם 1 1 2 5 6 12 ותק
2 0 0 0 1 1 תאונות
1 0 1 0 0 0 הרשעות
1,704₪ ₪2,556 ₪2,450 ₪ 2,290 ₪ 2,130 ₪ 2,130 ₪1,917 עד 50 סמ"ק
3,227₪ ₪ 3,872 ₪ 3,711 ₪ 3,469 ₪ 3,227 ₪ 3,227 ₪ 2,904 סמ"ק51-125
3,227₪ ₪ 3,872 ₪ 3,711 ₪ 3,469 ₪ 3,227 ₪ 3,227 ₪ 2,904 סמ"ק126-250
3,604₪ ₪ 4,757 ₪ 4,559 ₪ 4,261 ₪ 3,964 ₪ 3,964 ₪ 3,568 מעל 250 סמ"ק* מבוטחים בעלי יותר מאופנוע אחד בבעלות פרטית, המבוטחים בפול בפוליסה לנהג נקוב, יקבלו הנחה של 20% מעלות הביטוח לכל אחד מן האופנועים.

טיוטת החוזר המלאה נמצאת באתר האינטרנט של משרד האוצר בכתובת:
http://mof.gov.il/hon/2001/general/t_hozrim.asp?a#

חזרה

שליחת ידיעה באי מייל שליחת ידיעה באי מייל
לארכיון החדשות
לראש הדף 

כתוב לנו |  אודות |  הסכם שימוש |  ש"ות |  הצהרת פרטיות |  חיפוש |  החשבון שלי |  פורום |  בית

xnet    XNET Smart Solutions All rights reserved © 1998-2005

(: